حجاب یعنی:قشنگترین هدیه ی خداوند...

حجاب یعنی:قشنگترین هدیه ی خداوند...

 

خواهرم انسانيت اينگونه نيست              شخصيت هم زيباييه در گونه نيست


خواهرم اين بد حجابي خاري است             شخصيت هم نيست بيماري است


خواهرم اين بد حجابي ترکش است                 با حجاب ديده در آرامش است


خواهرم اين عشوه و نازو ريا                    اي دريغ از عفت و يک جو حيا


نازو عشوه جلوه اي حيواني است              قلب مولا خون از اين ناداني است


قلب مولا درد ناک گرديده است              بد حجابي ريشه کن گرديده است ؟


از شهيدان يادي آیا مانده است؟           يا که عکس و چفيه بر جا مانده است!

سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰| 15:50 | نوشته شده توسط : فاطمه |